Duurzaamglas.nl

Voorlichting en campagnes

Extra glasbakken, ook in uw gemeente?

'Glas in 't Bakkie', de campagne van Nedvang, stimuleert meer en betere glasinzameling. Nedvang stelt een financiële bijdrage ter beschikking voor het plaatsen van extra glasbakken. Deze regeling loopt t/m 31 december 2021. Hoofdlijnen:

  • voor gemeenten die minder dan 22 kg/pp/jr glas inzamelen en die meer dan 5 kg/pp/jr glas in het restafval hebben
  • voor gemeenten met specifieke behoefte aan extra voorzieningen (bijv. nieuwe wijk, nieuw beleid)
  • samenwerking: plaatsing van de bak(ken), financiële bijdrage per bak; consumentengedrag glasinzameling (communicatie, incentives, research, e.d.)
  • Nedvang verwacht: forecast aantal bakken, evt. deelname aan onderzoek naar type verpakkingsglas binnen restafvalanalyses, het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst, verantwoording van plaatsing
  • Nedvang doet: verzorgt voorschot via het Afvalfonds Verpakkingen, finale verrekening na afronden plaatsing, bij samenwerking op gebied van consumentengedrag wordt project/actieplan gemaakt met verrekening van werkelijk gemaakte kosten
  • extra: participatie in aanpak specifiek type verpakkingsglas (restafvalanalyse), deelname aan proefprojecten.

Neem voor meer informatie contact op met Nedvang.

 

De scheidingswijzer (wat mag wel en wat niet in de glasbak?), lespakketten, informatiebronnen, infographics en meer: laat je inspireren en maak gebruik van de mogelijkheden. 

Glasrecycling

Glas kan oneindig worden hergebruikt, maar hoe gaat dit nou precies in zijn werk? Download hier de infographic "Kringloop van de glazen verpakking"