Duurzaamglas.nl

 

Iedereen heeft in glas verpakte producten in huis. Met een goede reden: glas is een mooie en veilige verpakking voor de producten die erin zitten. En glas kan eindeloos en voor 100% worden gerecycled: van scherven worden nieuwe glazen flessen en potjes gemaakt. Dat maakt glas bij uitstek een duurzame verpakking. Meer weten? Bekijk en download het verduurzamingsplan, hierin vind je alles over de duurzaamheid van glas. In het plan staat ook wat nog nodig is om de doelstelling van 90% glasrecycling te halen, en wie daaraan welke bijdrage kunnen leveren.

 

Glas is eindeloos

Glasfabrieken maken van glasscherven nieuw glas. Daar vindt de omslag plaats van afval naar grondstof. Glas blijft altijd een grondstof voor de productie van nieuwe glazen flessen en potjes. Het behoudt zijn kwaliteit en puurheid, glas wordt nooit afval. Mits u uw lege glas in de glasbak gooit.

Via de glasbak: glasrecycling begint bij u!

Glas komt terug via de glasbak. Dankzij de glasbak blijft het in de productie- en gebruiksketen. Wie zijn lege flessen en potjes in de glasbak gooit, doet aan glasrecycling. Glasrecycling begint bij u! Als u glas bij het restafval doet, komt het nooit meer in aanmerking voor recycling. In Nederland wordt al het glas uit de glasbakken gegarandeerd gerecycled tot nieuw glas. Met 86% recycling (2017) als resultaat. Gooi uw lege glas in de glasbak en help zo om de wettelijke doelstelling van 90% glasrecycling te halen!

De kringloop van glas

Tussen glasbak en glasfabriek doorloopt het glas een uitgebreid traject bij het recyclingbedrijf. Daar maakt men het glas uit de glasbakken geschikt voor hergebruik. Na de bewerking van het ingezamelde glasbakkenglas bij het recyclingbedrijf verlaten de scherven de fabriek als nieuwe grondstof voor de glasindustrie. Hier vindt de omslag plaats van Van Afval Naar Grondstof, zoals bedoeld in het officiële VANG-programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Hoe gaat dit in z'n werk? Gemeenten (of een door hen ingeschakeld inzamelbedrijf) legen de glasbakken. Dit gebeurt met speciale inzamelauto’s, die speciale compartimenten hebben voor wit glas en groen/bruin glas. Het op kleur gescheiden glas gaat naar het glasrecyclingbedrijf. In Nederland zijn twee glasrecyclingbedrijven die zich bezighouden met het recyclen van Nederlands glas tot grondstof. Dit zijn Maltha Glasrecycling en Van Tuijl Glasrecycling.

Bij het glasrecyclingbedrijf haalt men eerst handmatig de grootste stukken vervuiling eruit, vooral aardewerk en plastic. Metalen doppen worden met magneten verwijderd. Daarna wordt met machines resterende vervuiling verwijderd, zoals steen, porselein, kurken en etiketten. Bij het recyclingproces wordt geen water gebruikt. Als zo goed als alle vervuiling uit het glas is gehaald, worden de scherven circa 8 weken opgeslagen. In die tijd verdwijnen resten van voeding en drank.

En dan zijn de scherven gereed als grondstof voor de productie van nieuwe glazen verpakkingen. Glasfabrieken smelten de scherven en maken er nieuwe flessen en potjes van. Producenten verpakken er hun producten in, vooral levensmiddelen en dranken. Na verkoop in de supermarkt en gebruik door de consument begint de kringloop weer opnieuw. Zodra de consument zijn glas in de glasbak heeft gedaan.

Glasrecycling en circulaire economie

De kringloop van glas – het recyclen en hergebruiken van scherven voor nieuw verpakkingsglas – bestaat al eeuwen. De introductie van de glasbak in Nederland, op 17 mei 1978, heeft de gescheiden inzameling voor recycling en het hergebruik van glas een enorme impuls gegeven. Tegenwoordig noemen we het hergebruik van glas (en andere waardevolle materiaalstromen) voor de productie van nieuw glas circulaire economie: materialen zoals glas blijven in de kringloop, ze worden niet verbrand of gestort.

Met een hernieuwbare bron (glasscherven) en een uitstekend werkend recyclingsysteem zijn glas en glasverpakkingen voorbeelden van circulaire producten. Glas is een monomateriaal dat zich uitstekend leent om eindeloos binnen dezelfde verpakkingsketen te worden hergebruikt.

Glasrecycling is energiebesparing

Van 1 kilogram scherven wordt weer 1 kilogram glas gemaakt. Iedere 10% scherveninzet in plaats van ‘nieuwe’ grondstoffen (zand, soda, kalk) levert bovendien 2,5% energiebesparing en 60% minder CO2-uitstoot. Gemiddeld zetten de glasfabrieken 50 tot 80% scherven in, afhankelijk van de beschikbaarheid van scherven. Flessen en potjes bestaan dus voor minstens de helft uit gerecycled glas.

Glasrecycling betekent minder afval

Elke 1.000 kg glas in de glasbak betekent 1.000 kg minder restafval. Want al het glasbakkenglas wordt gerecycled. En betekent het hergebruik van waardevolle, natuurlijke grondstoffen. In 2013 is in Nederland 546 miljoen kg verpakkingsglas op de markt gebracht. 430 miljoen kg daarvan is gerecycled en hergebruikt, dit is 79%. Dat scheelt een hele berg afval.

Kleurscheiding: wit bij wit, groen bij groen

60% van het verpakkingsglas is wit (kleurloos). De glassector heeft behoefte aan op kleur gescheiden glas. Daarom is kleurscheiding bij de glasbak belangrijk. Ongeveer 50% van alle glasbakken is geschikt voor kleurscheiding. Witte scherven zijn schaars. En soms is er een overschot aan bonte scherven (alle kleuren door elkaar). Van bonte scherven kun je nu eenmaal geen wit glas maken. Op kleur scheiden bespaart grondstoffen en energie om wit glas te maken.

Restjes, doppen en deksels mogen mee in de glasbak

Glas scheiden is gemakkelijker dan ooit. U mag de restjes in het glas laten zitten. Uitspoelen hoeft niet. Ook de dop of deksel mag mee de glasbak in. Dat is hygiënischer in huis en gemakkelijker voor u. Recyclingbedrijven kunnen deze vervuiling dankzij nieuwe technieken goed uit het glas sorteren.

 

Feiten en wetenswaardigheden

32 kg gebruikt, 25 kg in de glasbak

In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 430 miljoen kg glasverpakkingen gerecycled, dit is gemiddeld bijna 25 kg per persoon. We gebruiken jaarlijks ongeveer 32 kg glas (eenmalig, zonder statiegeld). Zo’n 120 miljoen kg verdwijnt nog in het restafval en wordt als afval verbrand.

25 kilogram glas is…

Om een idee te geven: 25 kg glasverpakkingen is gelijk aan 25 pakketten van iets meer dan één kg per pakket, waarbij elk pakket bestaat uit een wijnfles (à 425 gram), een bierflesje zonder statiegeld (120 gram), een koffiemelkflesje (140 gram), een jampotje (240 gram) en een pastasausfles (180 gram).

30% lichter

Glazen verpakkingen in Europa zijn in de afgelopen 20 jaar gemiddeld 30% lichter geworden in gewicht.

79% glasrecycling in Nederland

In 2013 is in Nederland 546 miljoen kg glasverpakkingen op de markt gebracht. Daarvan is 430 miljoen kg gerecycled. Dit is 79%. De wettelijke doelstelling is 90% glasrecycling.

73% glasrecycling in Europa

In Europa wordt gemiddeld 73% van het glas gerecycled (2013). Dat zijn ruim 25 miljard flessen en potjes die zijn gerecycled in een gesloten kringloop: een goed voorbeeld van circulaire economie. In totaal gaat het om ruim 11 miljoen ton gerecycled glas. De Europese doelstelling is 60%. Van de nieuwe grondstoffen die de recycling van al dat glas oplevert, kun je twee Egyptische piramiden bouwen. Nederland, Italië en Malta hebben hun recyclingresultaten de laatste jaren verbeterd. Estland, Slovenië, Slowakije, en Kroatië laten groeiende recyclingcijfers zien. Zweden, België, Luxemburg, Oostenrijk en Duitsland blijven de beste glasrecyclingcijfers laten zien. Volgens Eurostat Data (2012) is Denemarken Europa's beste glasrecycler.


Download: EU glasrecycling 2013

Europese glasovens: 3% minder energie, 5% minder CO2-uitstoot

In Europa vermindert elke 10% scherveninzet in de glasovens van de glasfabrieken in plaats van zand, soda en kalk het energiegebruik in de glasovens met 3% en de CO2-uitstoot met 5%.

Meer glasconsumptie, minder milieubelasting

Tussen 1990 en 2012 zijn in Europa 39% meer in glas verpakte producten geconsumeerd. De recycling van glasverpakkingen groeide veel sneller, met 131%. Als gevolg van deze  recyclinginspanningen is 189 miljoen ton grondstoffen (zand, soda, kalk) bespaard en is een afvalberg van 138 miljoen ton voorkomen.

De glasconsumptie in Nederland steeg van 516 miljoen kg in 2011, via 536 miljoen kg in 2012 naar 546 miljoen kg in 2013.

Kleurscheiding: niets op één hoop

In gemeenten waar je glas op kleur kunt scheiden, hebben de glasbakken twee of drie compartimenten met elk een eigen vulopening: één voor wit glas en één voor groen en/of bruin glas. De glasinzamelauto heeft voor deze kleuren gescheiden compartimenten. Het witte (kleurloze) glas uit het witte compartiment van de glasbak wordt in een apart compartiment geleegd, en blijft dus gescheiden van de andere kleuren. Dit geldt ook voor bruin en groen glas. Er gaat dus niets weer op één hoop: glas dat op kleur gescheiden in de glasbak is gedaan, blijft ook in de glasinzamelauto en tijdens het verwerkingsproces bij het recyclingbedrijf op kleur gescheiden.

Glasbaklogo? In de glasbak!

Het glasbaklogo op flessen en potjes vertelt dat die na gebruik in de glasbak moeten. U vindt het glasbaklogo op de meeste eenmalige glasverpakkingen (zonder statiegeld).

Glasrecycling is goed voor het milieu

Elke 1.000 kg glasscherven die in de glasoven worden gerecycled tot nieuwe glasverpakking betekent minder CO2-uitstoot (omdat scherven bij een lagere temperatuur smelten dan nieuwe grondstoffen), minder verpakkingsafval op de afvalberg, en een besparing van 1.200 kg zand, soda en kalk.

5% glas in huishoudelijk restafval: 120 miljoen kilo weggegooid

Gemiddeld in Nederland zit er nog ongeveer 5% glazen verpakkingen in het huishoudelijk restafval. Die ruim 120 miljoen kg glas hoort natuurlijk ook in de glasbak. Glas gescheiden van het restafval inzamelen, dus via de glasbak, is heel belangrijk voor de recycling en het hergebruik. Recente proeven met nascheiding van glas uit het restafval tonen aan dat de techniek hiervoor (nog) niet in staat is om een bruikbare kwaliteit van scherven tegen aanvaardbare kosten te realiseren.

Glas scheiden helpt voor een beter milieu

Wie zijn glas naar de glasbak brengt, levert een positieve bijdrage aan een beter milieu. Met zo’n 25.000 glasbakken in Nederland is glas scheiden een kleine moeite en leuk om te doen.

670 kg minder CO2-uitstoot

Gemiddeld in de EU betekent elke 1.000 kg gerecycled glas 670 kg minder CO2-uitstoot (0,67 kg per 1 kg scherven). In procenten uitgedrukt: het smelten van 1.000 kg glasscherven in de glasovens in Europa bespaart 58% CO2-uitstoot vergeleken met de inzet van nieuwe grondstoffen (zand, soda, kalk).

2,5% energiebesparing

Nieuw glas gemaakt van gerecycled glas bespaart energie. Elke 10% scherveninzet bespaart 2,5% energie. Met de energie die wordt bespaard door recycling van één glazen fles kan een computer 20 minuten en een kleuren TV 15 minuten aanstaan, en kan een wasmachine 10 minuten draaien.

Scherven besparen grondstoffen

Van 1.000 kg scherven maken de glasfabrieken weer 1.000 kg nieuw glas. Om 1.000 kg glas van nieuwe grondstoffen te maken, is 1.200 kg zand, soda en kalk nodig. 1.000 kg scherven bespaart dus 1.200 kg zand, soda en kalk. Anders gezegd: van 1.000 kg zand, soda en kalk kunnen glasfabrieken 800 kg glas maken.

Vuistregel glas scheiden

Alleen lege glazen flessen en potten – verpakkingsglas – mogen in de glasbak. Andere glazen producten (kachelruitje, kookplaat, ovenschaal en vaas, bijvoorbeeld) of flessen van ander materiaal dan glas (bijv. stenen kruik of aardewerk en porselein) horen niet in de glasbak. Breng ze naar de milieustraat voor de juiste recycling.

Glas scheiden: graag meteen goed!

Vervuiling die niet in de glasbak terechtkomt, hoeft er bij de recyclingfabriek ook niet uitgehaald te worden. Glasscherven die na het recyclingproces als grondstof aan de glasfabrieken worden geleverd, mogen nagenoeg geen keramiek, steen, porselein, metaal, plastic, e.d. bevatten. 1.000 kg glasbakkenglas bevat gemiddeld 50 kg vervuiling die eruit gehaald moet worden. In 1.000 kg schone scherven mag maximaal 25 gram vervuiling zitten. Hoe beter de scheiding bij de glasbak, hoe soepeler het recyclingproces verloopt.

Stenen kruiken en servies bij het restafval

Stenen scherven, zoals die van kruiken, horen niet bij het glas in de glasbak. Steen verstoort het productieproces van glas. Doe stenen kruiken bij het restafval of breng ze naar de milieustraat. Hetzelfde geldt voor servies.

Kapotte ovenschalen bij het restafval

Het glas waarvan ovenschalen, theeglazen en andere vuurvaste (hittebestendige) glasproducten zijn gemaakt, smelt niet in de glasovens. De temperatuur in de glasovens is op maat voor de fabricage van glazen flessen en potjes, dat is te laag om vuurvaste glasscherven te smelten. Stukjes niet gesmolten vuurvast glas verstoren het productieproces van glas. Doe vuurvast glas bij het restafval of breng het naar de milieustraat. Hetzelfde geldt voor keramisch glas, zoals kookplaten. Twijfelt u of iets vuurvast glas is? Doe het dan bij het restafval en niet in de glasbak.

Spiegels en ruiten naar de milieustraat

Spiegels, ruiten en ander vlakglas hebben een andere samenstelling dan glazen verpakkingen. Deze horen niet in de glasbak, want het is geen verpakkingsglas. Breng vlakglas altijd naar de milieustraat om op de juiste manier te laten recyclen.

Kapotte gloeilampen niet in de glasbak

In een gloeilamp zit een wolfraamdraadje, een soort metaal. Wolfraamdraadjes kunnen bij het recyclingbedrijf niet uit het glasbakkenglas worden gehaald. En omdat wolfraamdraadjes niet smelten, verdwijnen ze ook niet tijdens het smelten in de glasovens van de glasfabriek. Wolfraamdraadjes uit gloeilampen kunnen daarom een insluitsel in nieuwe glasverpakkingen veroorzaken: een stukje metaal dat in het glas is mee 'gebakken'. Een insluitsel maakt de fles of pot minder sterk, en dat is onveilig. Kapotte gloeilampen mogen daarom niet in de glasbak, maar moeten bij het restafval. Of breng ze naar de milieustraat.

Ook spaar- en LED-lampen en TL-buizen mogen niet in de glasbak, het glas waarvan zij worden gemaakt bevat een beetje kwik en is daarom ongeschikt voor het maken van flessen en potjes. Breng ze naar de milieustraat (KCA) of een Wecycle-inleverbak bij winkels.

Glasrecycling bestaat al eeuwen

Het gebruik van glas als verpakkingsmateriaal voor voedingsmiddelen en drank bestaat al zo’n 3.000 jaar. Het gebruik van scherven bij het smelten van glas is vermoedelijk net zo oud als de glasfabricage zelf. Er zijn Phoenicische scheepswrakken (ca. 1.000 v. Chr.) gevonden met glasscherven als lading. Klaarblijkelijk waren deze al in de oudheid een handelsartikel. Op oude afbeeldingen van glasovens is altijd wel iemand te zien die scherven, of 'frit', aan het maken is. Glashandelaren die vanuit Murano, bij Venetië, flessen en glazen aan de man brachten, namen als betaling ook gebroken glaswerk aan. Nog in 1763 was het in de stad Veere verboden om gebroken glas uit te voeren. Dat moest bij de glasfabriek worden afgeleverd. Tegenwoordig zijn scherven - gebruikt glas - onmisbaar bij de productie van nieuwe potten en flessen.

 

Glasrecycling

Glas kan oneindig worden hergebruikt, maar hoe gaat dit nou precies in zijn werk? Download hier de infographic "Kringloop van de glazen verpakking"